di. 2 augustus 2016

Het is zover.

Vandaag maakt het Fonds Podiumkunsten bekend welke gezelschappen, ensembles en festivals een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2017-2020.


In mijn vorige blog schreef ik al dat die subsidie in veel gevallen van levensbelang is voor het voortbestaan van een organisatie. Ik verwacht daarom dat de komende dagen (terecht) veel aandacht zal uitgaan naar de 'verliezers'. Het gaat in een aantal gevallen immers om instellingen met een indrukwekkende staat van dienst.

Bij de bekendmaking van dergelijke besluiten ontstaat al snel de indruk dat er een enorm gat zit tussen een gehonoreerde en een niet-gehonoreerde aanvraag. Ik kan u zeggen dat dit niet het geval is. De snelle rekenaars onder ons zijn waarschijnlijk al aan de slag om de waarderingen in de adviesteksten 'om te zetten' naar een cijferlijst en zullen dan direct zien hoe marginaal soms de verschillen zijn.
Bovendien, de lijst is niet een top 100 van wie de besten zijn. Hij geeft alleen aan wie het best voldoet aan de criteria van de regeling. Niet meer, niet minder. Met andere woorden, geen subsidie, hoe vervelend ook, betekent niet automatisch een slechte aanvraag.

Wat zegt het totaalplaatje dat de uitkomsten van deze ronde ons bieden? Eerst en vooral dat de effecten van de enorme bezuinigingen, zoals die vier jaar geleden in de cultuursector werden doorgevoerd, nog steeds voelbaar zijn. Het budget van het Fonds werd met 30 procent gekort en met datzelfde verlaagde budget moesten opnieuw scherpe keuzes worden gemaakt. Want het is niet zo dat als er minder subsidie beschikbaar is, dat dan de vraag zich daaraan als het ware vanzelf aanpast. Integendeel, zou ik bijna zeggen.
Het is opmerkelijk dat maar liefst 28 instellingen voor het eerst een meerjarige subsidie ontvangen, een ongekend hoog aantal. Die vernieuwing van het aanbod is geen vertrekpunt geweest van de beoordeling, maar het resultaat ervan. Want alle aanvragen zijn langs dezelfde meetlat gelegd en op dezelfde wijze op hun realiteitsgehalte beoordeeld. Wie eerder een meerjarige subsidie ontving was niet op voorhand ‘verdacht’, of omgekeerd, had een voorsprong op wie voor het eerst aanvraagt. Dit resultaat betekent dat een fors aantal instellingen zich de afgelopen jaren zodanig heeft kunnen ontwikkelen, bijna in alle gevallen met incidentele subsidies van het Fonds, dat het zich met succes heeft kunnen meten met de gevestigde namen.

Dat duidt op een nieuw elan in de sector. En daar kan de sector trots op zijn. Want een goede ‘doorbloeding’ is onontbeerlijk om als sector relevant te blijven in een samenleving die ook voortdurend verandert.
Daarom hebben we er niet voor gekozen om de subsidie per gehonoreerde aanvraag te verhogen, hoewel daar zeker goede redenen voor waren aan te voeren. Want dat zou hebben betekend dat we een substantieel kleiner aantal gezelschappen, ensembles of festivals hadden kunnen honoreren. Niet alleen zou het kiezen dan nog moeilijker zijn geweest, het zou ook direct ten koste zijn gegaan van de pluriformiteit. En die pluriformiteit, dat wil zeggen al die verschillende manieren om zich tot steeds weer nieuwe publieksgroepen te verhouden en om een nieuwe actualiteit en urgentie te geven aan het aanbod, is cruciaal voor de aantrekkingskracht en de vitaliteit van de podiumkunsten. En daar gaat het ons uiteindelijk om.

Alle adviezen en toekenningen van de meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020 kunt u vinden op de website meerjarigeadviezen.fondspodiumkunsten.nl.

Het Fonds Podiumkunsten is ervan overtuigd dat de som van alle afzonderlijke artistieke inspanningen van gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals een zeer krachtig beeld oplevert van hun betekenis voor onze samenleving. Dat beeld wordt veelzeggender en indringender als het niet alleen iets vertelt over de spreiding van al die voorstellingen over het land, het percentage van de zaalbezetting of het subsidiebedrag per bezoeker. Maar als het juist ook laat zien hoe hun podiumkunst het publiek raakt, aan het denken zet, of vermaakt, hoe het ervoor zorgt dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelen. We gaan daarom tijdens de maand juni in gesprek met de toezichthouders van meerjarig gesubsidieerden. Door ook hen aan het woord te laten, zetten we een volgende stap op weg naar een betekenisvollere manier van verantwoorden.

Vorige week kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe aan alle festivals die aanvankelijk op 2 augustus hoorden dat zij positief waren beoordeeld, maar dat er helaas onvoldoende budget was om hun aanvraag te honoreren. Ook drie muziektheateraanvragers kregen alsnog subsidie. Want in de brief die minister Bussemaker op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, werd extra geld aan het Fonds Podiumkunsten toegezegd om juist dat mogelijk te maken.

blog Henriëtte Post

Het is zover.

Vandaag maakt het Fonds Podiumkunsten bekend welke gezelschappen, ensembles en festivals een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2017-2020.

blog Henriëtte Post

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

meer