Werkconferentie arbeidsmarktagenda


21 januari 2019
Op maandag 21 januari organiseert Kunsten'92 de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda in Tivoli|Vredenburg, Utrecht. Samen werken we aan het nieuwe normaal: een eerlijke beloning, professionalisering en ruimte voor ondernemerschap voor al die makers en mogelijk makers in de culturele en creatieve sector.

Wat?
In 2016 kreeg Kunsten '92 van minister Bussemaker de opdracht om een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen, op basis van het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur. Op 14 november 2017 presenteerde de cultuursector deze arbeidsmarktagenda aan de toen kersverse minister van Engelshoven.

Hoe?
De agenda bestaat uit 21 agendapunten, ieder met een 'aanjagende partij' uit het veld. Een Regiegroep bewaakt de voortgang en samenhang. Op dit moment is een aantal 'aanjagers' concreet aan de slag.

Wat gaan we doen op 21 januari?
We gaan in werkgroepen op zoek naar wat we in het hier en nu moeten doen om de toekomst te veranderen: dus niet alleen maar praten maar vooral ook doen
Een panelgesprek met mensen binnen en buiten de cultuursector over verandering in de praktijk
Helemaal up to date de deur uit: waar staan we nu met de agendapunten. Bijvoorbeeld: de laatste versie van de Fair Practice Code en de presentatie van de Fair Practice Scan

Praktische informatie
Maandag 21 januari, van 13.00 - 16.30 uur (+ netwerkborrel)
Tivoli|Vredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht

Aanmelden kan via deze link.
agenda 01 dec '20

No Man's Land 2020

Foto: Ben Nienhuis
Foto: Ben Nienhuis

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
meer