Op zoek naar een nieuwe balans, dialoogsessie over fair pay in de podiumkunsten


13 januari 2020 t/m 20 januari 2020

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?


In deze bijeenkomsten gaat u als vertegenwoordiger van een podiumkunstenfestival op zoek naar antwoorden op deze vragen. Het Fonds Podiumkunsten heeft CAOP gevraagd deze bijeenkomsten te organiseren. De deelnemers gaan de dialoog met elkaar aan en wisselen dilemma’s en mogelijke oplossingen uit. De eigen rol en verantwoordelijkheid die u hebt als werk- en opdrachtgever staat hierbij centraal. Experts van CAOP, met kennis van arbeidsmarktvraagstukken in het maatschappelijke domein, begeleiden de dialoog over fair pay en geven inzicht in de stappen die festivals binnen hun eigen invloedssfeer kunnen nemen.

Voor wie
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vertegenwoordigers van podiumkunstenfestivals, artistiek en zakelijk leiders, directie en bestuurders/toezichthouders. Er zijn drie bijeenkomsten. Per bijeenkomst is er plaats voor maximaal 25 personen.
Deze bijeenkomsten zijn aanvullend op de werksessies Fair Practice Code, ontwikkeld door de projectgroep Fair Practice Code van Kunsten ’92.

Wanneer
Maandag 13 januari 12.30 tot 16.00 uur locatie: Groningen
Donderdag 16 januari 09.30 tot 13.00 uur locatie: Utrecht
Maandag 20 januari 09.30 tot 13.00 uur locatie: Eindhoven

Aanmelden
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier. Bij aanmelding rekenen wij op uw komst.

Nieuwe balans: hoe werkt dat in de praktijk?
Minister Van Engelshoven (Cultuur) stuurt aan op het vinden van een nieuwe balans. Over het cultuurbeleid in de periode 2021-2024 schrijft zij in haar uitgangspuntenbrief: “Eerlijke beloning is voor mij een onbetwistbaar uitgangspunt. Eerlijke beloning is wat mij betreft belangrijker dan de kwantiteit van de productie en werkgelegenheid: meer productie en meer werkgelegenheid mogen niet ten koste gaan van een eerlijke beloning.”

Eerlijk loon voor eerlijk werk: dat is waar fair pay als één van de pijlers van de Fair Practice Code voor staat. Om fair pay te kunnen realiseren, moeten podiumkunstinstellingen op zoek naar een nieuwe balans tussen omvang van producties, tijd en geld. Zie ook de artikels 'CAOP adviseert Fonds Podiumkunsten over fair pay' en 'Podiumkunstenaars eerlijk betalen?'. Informatie over fair practice is te lezen op arbeidsmarktagenda en Fair Practice Code


Meer informatie

Neem voor meer informatie over de bijeenkomsten contact op met onze communicatiemedewerkers: communicatie@fondspodiumkunsten.nl of bel via het algemene nummer: 070 707 27 00
agenda 01 dec '20

No Man's Land 2020

Foto: Ben Nienhuis
Foto: Ben Nienhuis

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Elke maand organiseert Schakel025 een subsidiespreekuur. Vaak met een specifieke focus.

Foto: Maurice Hermans
Foto: Maurice Hermans

Muziekcurator worden? ArtEZ biedt een nieuwe cursus op Masterniveau: Curatorial Practices in Music. De cursus is bedoeld voor creatieve componisten, musici en programmeurs in alle genres die, na een aantal jaren in de muziekpraktijk, het potentieel van muziek willen onderzoeken en hun professionele praktijk willen verdiepen vanuit de actuele maatschappelijke context.

Het Fonds Podiumkunsten organiseert drie bijeenkomsten op 20, 21 en 24 juni 2019 van 10.00 tot 14.00uur. Tijdens de bijeenkomsten presenteren wij op hoofdlijnen de koers van het Fonds voor de periode 2021-2024. In het bijzonder zullen wij daarbij stilstaan bij de (voorlopige uitgangspunten van de) meerjarige regeling.

agenda 27 mei '19

SPOT-LIVE 2019

Foto: Anthony Donkers
Foto: Anthony Donkers
Foto: Henk Rougoor
Foto: Henk Rougoor

Het Fonds Podiumkunsten en DutchCulture nodigen vertegenwoordigers uit de (podium)kunsten uit deel te nemen aan een bijeenkomst over artistieke vrijheid in het buitenland.

Maandag 4 en dinsdag 5 maart vindt in De Doelen in Rotterdam het DEN-event plaats, de conferentie over cultuur en digitalisering. Op de eerste dag staat digitalisering in de kunstensector centraal: wat hebben digitale technieken te bieden zowel voor instellingen als voor kunstenaars zelf? En hoe benut je het bij het behoud van je artistieke erfenis? Op de tweede dag verbindt DEN de inzet van digitalisering met erfgoed en maatschappelijke thema's.

Kunsten ’92 en LKCA organiseren een landelijke cultuurconferentie op 14 februari 2019 (Apeldoorn) in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Hoe kan de provincie zijn rol in het cultuurbeleid versterken? En de maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur beter benutten? Ga in gesprek met gedeputeerden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren, adviseurs en particuliere partijen.

agenda 29 nov '18

No Man’s Land 2018

Cinekid Experience
Cinekid Experience
agenda 26 okt '18

Kindercultuur Congres

Ingrid Zeegers & Derk Loorbach
Ingrid Zeegers & Derk Loorbach
meer