OCW organiseert drie informatiebijeenkomsten


25 november 2019 t/m 27 november 2019

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.


De data zijn:

25 november (09:00 – 13:30) in Zwolle, Theater Odeon
26 november (09:00 – 13:30) in Utrecht, Louis Hartlooper Complex
27 november (09:00 – 13:30) in Eindhoven, De Kazerne

Aanmelden
Om aanwezig te zijn bij een van deze bijeenkomsten, moet u zich aanmelden via deze link.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor instellingen die een aanvraag gaan doen – of dit overwegen – voor de meerjarige subsidie van het ministerie voor de periode 2021 – 2024. Na een plenaire presentatie zijn er meerdere verdiepende sessies over specifieke thema’s met voldoende ruimte voor vragen. Per instelling kunnen maximaal twee personen aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten.

Alle informatie over het nieuwe cultuurstelsel, de basisinfrastructuur voor cultuur (BIS) en de subsidieregeling is te vinden op www.cultuursubsidie.nl.
agenda 01 dec '20

No Man's Land 2020

Foto: Ben Nienhuis
Foto: Ben Nienhuis

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Elke maand organiseert Schakel025 een subsidiespreekuur. Vaak met een specifieke focus.

Foto: Maurice Hermans
Foto: Maurice Hermans

Muziekcurator worden? ArtEZ biedt een nieuwe cursus op Masterniveau: Curatorial Practices in Music. De cursus is bedoeld voor creatieve componisten, musici en programmeurs in alle genres die, na een aantal jaren in de muziekpraktijk, het potentieel van muziek willen onderzoeken en hun professionele praktijk willen verdiepen vanuit de actuele maatschappelijke context.

Het Fonds Podiumkunsten organiseert drie bijeenkomsten op 20, 21 en 24 juni 2019 van 10.00 tot 14.00uur. Tijdens de bijeenkomsten presenteren wij op hoofdlijnen de koers van het Fonds voor de periode 2021-2024. In het bijzonder zullen wij daarbij stilstaan bij de (voorlopige uitgangspunten van de) meerjarige regeling.

agenda 27 mei '19

SPOT-LIVE 2019

Foto: Anthony Donkers
Foto: Anthony Donkers
Foto: Henk Rougoor
Foto: Henk Rougoor
meer