Kindercultuur Congres


26 oktober 2018

Nederland is internationaal een sterke speler bij het ontwikkelen van cultureel aanbod voor kinderen in bijvoorbeeld musea, podiumkunsten en film. Ook applied games, digitale spelen om vaardigheden te leren of kennis op te doen doen het goed. Producten voortkomend uit onze creatieve industrie en kunst en cultuursector zijn eerlijk en open; speelsheid is één van onze belangrijkste handelskenmerken.


Voor alle betrokken professionals in het veld (kunstenaars, educatie afdelingen, directies) organiseert DutchCulture in samenwerking met Cinekid, NAPK en Museum Vereniging het Kindercultuur Congres. Het Congres vindt plaats op 26 oktober, tijdens de ‘Kids Kiezen Cultuur’ maand en onderzoekt de kracht van Nederlandse kindercultuur.

Zijn er specifieke kenmerken aan te wijzen die het succes van Nederlandse kindercultuur verklaren? Wat kunnen verschillende makers in kindercultuur van elkaar leren? Kunnen we Nederlandse kindercultuur zien als exportproduct?

Tijdens het congres wordt met een internationaal netwerk van professionals en organisaties de unieke samenwerkingen van Nederlandse actoren in het buitenland onderzocht. Tevens wordt er gezocht naar onderling contact ten behoeve van kennis, inspiratie en netwerk. Het programma start met een keynote van Hans Luyckx (directeur IJsfontein) met een historisch perspectief op spelend leren: van Erasmus tot Huizinga.

Daarnaast wordt er gekeken naar best practices van kindercultuur in een internationale context. De nadruk ligt daarbij op Turkije, VS en China waar kunstenaars, instituten, Nederlandse ambassades, de fondsen en DutchCulture in 2018 en 2019 programma’s ontwikkelen. Met enkele cases wordt de kracht behandeld van Nederlandse kindercultuur, verschillende ervaringen met interculturele dialoog en concrete aanknopingspunten voor het veld.

In aanloop naar, en na afloop van, het congres publiceert Dutch Culture artikelen met andere historisch-pedagogische en kunsthistorische perspectieven.
Cinekid Experience
Cinekid Experience
agenda 01 dec '20

No Man's Land 2020

Foto: Ben Nienhuis
Foto: Ben Nienhuis

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
meer