23 augustus 2019 t/m 24 augustus 2019

Internationaal symposium Centriphery


Het internationaal symposium ‘Centriphery’ onderzoekt de innovatiekracht van de periferie vanuit twee perspectieven. Allereerst wordt de rol van kunst en cultuur belicht. Het tweede perspectief verkent de ontwerpopgave van de perifere stedelijke omgeving. Hoe laten uitdagingen als de energietransitie zich vertalen naar de stedelijke omgeving en hoe versterken cultuur en stedenbouw elkaar in deze?


De eerste keynote is van Charles Landry, auteur van meerdere boeken waaronder the Creative City. In zijn meest recente boek ‘the Civic City’ gaat hij op zoek naar de rol van de stad in een globaliserende wereld. Rafael Schacter, co-autor van ‘the World Atlas of Street Art’ zal reflecteren op de rol van straatkunst in de stad. Vrijdagavond 23 augustus vindt ‘Romeo & Julia’ plaats de openingsvoorstelling van Cultura Nova, uitgevoerd door Toneelgroep Maastricht in samenwerking met Zéro Dégré en Groupe F. Daags erna, op zaterdag 24 augustus vindt een kennisontbijt plaats, waarbij de opbrengst van het symposium wordt bekeken vanuit het regionale perspectief.
’s Avonds is de première van de voorstelling STIL.centriphery van maker Lieke Benders. Voor deze voorstelling werkte zij in het kader van het Centriphery project samen met acteur Bart Bijnens (Toneelgroep Maastricht), de Franse choreograaf Éric Minh Cuong Castaing en de Roemeense illustrator Livia Coloji.
Cultura Nova organiseert het symposium, het kennisontbijt en de voorstelling als partner in het Europese project ‘Centriphery’, een samenwerking van negen perifeer gelegen Europese festivals en culturele organisaties. Het project draait om de verbinding van professionele artiesten met regionale bewoners èn de internationale uitwisseling van artistieke kennis. De voertaal tijdens het symposium is Engels.

Aanmelden via deze link.
Foto: Maurice Hermans
Foto: Maurice Hermans

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Elke maand organiseert Schakel025 een subsidiespreekuur. Vaak met een specifieke focus.

Foto: Maurice Hermans
Foto: Maurice Hermans

Muziekcurator worden? ArtEZ biedt een nieuwe cursus op Masterniveau: Curatorial Practices in Music. De cursus is bedoeld voor creatieve componisten, musici en programmeurs in alle genres die, na een aantal jaren in de muziekpraktijk, het potentieel van muziek willen onderzoeken en hun professionele praktijk willen verdiepen vanuit de actuele maatschappelijke context.

Het Fonds Podiumkunsten organiseert drie bijeenkomsten op 20, 21 en 24 juni 2019 van 10.00 tot 14.00uur. Tijdens de bijeenkomsten presenteren wij op hoofdlijnen de koers van het Fonds voor de periode 2021-2024. In het bijzonder zullen wij daarbij stilstaan bij de (voorlopige uitgangspunten van de) meerjarige regeling.

agenda 27 mei '19

SPOT-LIVE 2019

Foto: Anthony Donkers
Foto: Anthony Donkers
Foto: Henk Rougoor
Foto: Henk Rougoor

Het Fonds Podiumkunsten en DutchCulture nodigen vertegenwoordigers uit de (podium)kunsten uit deel te nemen aan een bijeenkomst over artistieke vrijheid in het buitenland.

Maandag 4 en dinsdag 5 maart vindt in De Doelen in Rotterdam het DEN-event plaats, de conferentie over cultuur en digitalisering. Op de eerste dag staat digitalisering in de kunstensector centraal: wat hebben digitale technieken te bieden zowel voor instellingen als voor kunstenaars zelf? En hoe benut je het bij het behoud van je artistieke erfenis? Op de tweede dag verbindt DEN de inzet van digitalisering met erfgoed en maatschappelijke thema's.

Kunsten ’92 en LKCA organiseren een landelijke cultuurconferentie op 14 februari 2019 (Apeldoorn) in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Hoe kan de provincie zijn rol in het cultuurbeleid versterken? En de maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur beter benutten? Ga in gesprek met gedeputeerden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren, adviseurs en particuliere partijen.

meer