Fonds on tour - Maatschappelijke scheidslijnen


25 juni 2018

Maandag 25 juni is de tweede Fonds on tour van een reeks van vier bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan over de podiumkunstensector van nu en van de toekomst.


Veranderingen in de samenleving vragen een gezamenlijke aanpak van de podiumkunstensector, overheden en fondsen. Met u willen we nader onderzoeken wat deze ontwikkelingen betekenen voor de podiumkunsten. Wat vragen de uitdagingen van de sector en wat betekenen ze voor het podiumkunstenbeleid? De bijeenkomsten en uw input vormen een van de bouwstenen van het te ontwikkelen beleid van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2021-2024.
Gloria Wekker (Foto: Jean van Lingen) en Andries van den Broek
Gloria Wekker (Foto: Jean van Lingen) en Andries van den Broek
De middag start met twee denkers die hun visie geven op een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. Vervolgens gaan we in gesprek onder leiding van moderator Ruben Maes. Hoe krijgen de veranderingen nu al vorm in de praktijk en in beleid? Welke kansen laten we onbenut en wat kunnen we daar gezamenlijk aan doen?

Maandag 25 juni 2018: Maatschappelijke scheidslijnen
Tijd: 13.30 – 17.30 uur (incl. borrel)
Locatie: KAF (Kunstlinie Almere Flevoland), Almere

Met Gloria Wekker, antropologe, winnaar Joke Smitprijs 2017 en auteur van het boek Witte onschuld, en Andries van den Broek, politicoloog en werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau waar hij zich als onderzoeker bezig houdt met de thema's vrije tijd en cultuurbeleid.
Een relevante podiumkunstensector is er voor iedereen. Welke maatschappelijke scheidslijnen bestaan in onze samenleving en hoe zien we deze terug in de podiumkunsten? Wat is ervoor nodig om te komen tot een inclusieve podiumkunstensector? Steeds vaker spreken we over ‘intersectionaliteit’, maar wat is dat eigenlijk?

Na de zomer:
Maandag 24 september - Digitalisering
Locatie Den Haag

Maandag 01 oktober - Circulaire economie
Locatie Arnhem

Voor wie is de reeks bedoeld?
Voor mensen werkzaam in de podiumkunstensector, brancheorganisaties, bestuurders, beleidsmakers en politiek.

Wilt u bij een of meer bijeenkomsten aanwezig zijn?
Noteer de data dan alvast in uw agenda en meld u voor 18 juni aan via dit formulier. Het aantal plaatsen is beperkt; aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
agenda 01 dec '20

No Man's Land 2020

Foto: Ben Nienhuis
Foto: Ben Nienhuis

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
meer