De Agenda – sector podiumkunsten in gesprek over de toekomst van theaterlandschap


1 december 2014

Op mandagavond 1 december zal Het Veem Theater haar deuren openen voor de tweede editie van De Agenda. De Agenda is een reeks bijeenkomsten waar alle betrokkenen uit het podiumkunstenveld samenkomen en in uitwisseling zijn over de toekomst van het landschap. Van technicus tot regisseur, van performance tot muziektheater, en van stadsschouwburg tot productiehuis.


De Agenda, een initiatief van Het Transitiebureau en Tobias Kokkelmans, zal gedurende een jaar maandelijks samen komen om zo de voor het veld meest prangende thema’s en problemen te agenderen. De eerste bijeenkomst vond 27 oktober plaats in de Theaterschool (AHK), en bracht een eerste diverse groep van 60 betrokkenen samen. Aanleiding was het emotionele betoog van Kokkelmans tijdens Nieuwe Grond/TF in september, over de aristocratisering van de infrastructuur die de mythe van afnemend draagvlak voor kunst en cultuur. Zijn inzichten leidden tot eerste agendapunten, waaraan de aanwezigen tijdens de eerste bijeenkomsten al een tiental onderwerpen toevoegden.

Anne Breure, die sinds 1 november begonnen is als artistiek leider van Het Veem Theater en tevens zelf onderdeel uit maakt van het Transitiebureau, maakt met deze uitnodiging een duidelijk gebaar. Het Veem Theater wil onder haar leiding ook een huis zijn; een plek voor ontmoeting, uitwisseling en gesprek. Door De Agenda als eerste house event te agenderen, laat ze daarbij zien dat ze ruimte en context wil scheppen voor het leggen van verbanden en bouwen van bruggen tussen al de verschillende sectoren en scenes binnen de podiumkunsten en vervolgens ook naar buiten.

De Agenda start op 1 december om 19:00, in Het Veem Theater. Iedereen betrokken bij de podiumkunsten is welkom. Graag reserveren via transitiebureau@gmail.com
agenda 01 dec '20

No Man's Land 2020

Foto: Ben Nienhuis
Foto: Ben Nienhuis

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Elke maand organiseert Schakel025 een subsidiespreekuur. Vaak met een specifieke focus.

Foto: Maurice Hermans
Foto: Maurice Hermans

Muziekcurator worden? ArtEZ biedt een nieuwe cursus op Masterniveau: Curatorial Practices in Music. De cursus is bedoeld voor creatieve componisten, musici en programmeurs in alle genres die, na een aantal jaren in de muziekpraktijk, het potentieel van muziek willen onderzoeken en hun professionele praktijk willen verdiepen vanuit de actuele maatschappelijke context.

Het Fonds Podiumkunsten organiseert drie bijeenkomsten op 20, 21 en 24 juni 2019 van 10.00 tot 14.00uur. Tijdens de bijeenkomsten presenteren wij op hoofdlijnen de koers van het Fonds voor de periode 2021-2024. In het bijzonder zullen wij daarbij stilstaan bij de (voorlopige uitgangspunten van de) meerjarige regeling.

agenda 27 mei '19

SPOT-LIVE 2019

Foto: Anthony Donkers
Foto: Anthony Donkers
Foto: Henk Rougoor
Foto: Henk Rougoor
meer