ma. 1 december 2014

De Agenda – sector podiumkunsten in gesprek over de toekomst van theaterlandschap


Op mandagavond 1 december zal Het Veem Theater haar deuren openen voor de tweede editie van De Agenda. De Agenda is een reeks bijeenkomsten waar alle betrokkenen uit het podiumkunstenveld samenkomen en in uitwisseling zijn over de toekomst van het landschap. Van technicus tot regisseur, van performance tot muziektheater, en van stadsschouwburg tot productiehuis.


De Agenda, een initiatief van Het Transitiebureau en Tobias Kokkelmans, zal gedurende een jaar maandelijks samen komen om zo de voor het veld meest prangende thema’s en problemen te agenderen. De eerste bijeenkomst vond 27 oktober plaats in de Theaterschool (AHK), en bracht een eerste diverse groep van 60 betrokkenen samen. Aanleiding was het emotionele betoog van Kokkelmans tijdens Nieuwe Grond/TF in september, over de aristocratisering van de infrastructuur die de mythe van afnemend draagvlak voor kunst en cultuur. Zijn inzichten leidden tot eerste agendapunten, waaraan de aanwezigen tijdens de eerste bijeenkomsten al een tiental onderwerpen toevoegden.

Anne Breure, die sinds 1 november begonnen is als artistiek leider van Het Veem Theater en tevens zelf onderdeel uit maakt van het Transitiebureau, maakt met deze uitnodiging een duidelijk gebaar. Het Veem Theater wil onder haar leiding ook een huis zijn; een plek voor ontmoeting, uitwisseling en gesprek. Door De Agenda als eerste house event te agenderen, laat ze daarbij zien dat ze ruimte en context wil scheppen voor het leggen van verbanden en bouwen van bruggen tussen al de verschillende sectoren en scenes binnen de podiumkunsten en vervolgens ook naar buiten.

De Agenda start op 1 december om 19:00, in Het Veem Theater. Iedereen betrokken bij de podiumkunsten is welkom. Graag reserveren via transitiebureau@gmail.com

Muziekcurator worden? ArtEZ biedt een nieuwe cursus op Masterniveau: Curatorial Practices in Music. De cursus is bedoeld voor creatieve componisten, musici en programmeurs in alle genres die, na een aantal jaren in de muziekpraktijk, het potentieel van muziek willen onderzoeken en hun professionele praktijk willen verdiepen vanuit de actuele maatschappelijke context.

Het Fonds Podiumkunsten organiseert drie bijeenkomsten op 20, 21 en 24 juni 2019 van 10.00 tot 14.00uur. Tijdens de bijeenkomsten presenteren wij op hoofdlijnen de koers van het Fonds voor de periode 2021-2024. In het bijzonder zullen wij daarbij stilstaan bij de (voorlopige uitgangspunten van de) meerjarige regeling.

agenda 27 mei '19

SPOT-LIVE 2019

Foto: Anthony Donkers
Foto: Anthony Donkers
Foto: Henk Rougoor
Foto: Henk Rougoor

Het Fonds Podiumkunsten en DutchCulture nodigen vertegenwoordigers uit de (podium)kunsten uit deel te nemen aan een bijeenkomst over artistieke vrijheid in het buitenland.

Maandag 4 en dinsdag 5 maart vindt in De Doelen in Rotterdam het DEN-event plaats, de conferentie over cultuur en digitalisering. Op de eerste dag staat digitalisering in de kunstensector centraal: wat hebben digitale technieken te bieden zowel voor instellingen als voor kunstenaars zelf? En hoe benut je het bij het behoud van je artistieke erfenis? Op de tweede dag verbindt DEN de inzet van digitalisering met erfgoed en maatschappelijke thema's.

Kunsten ’92 en LKCA organiseren een landelijke cultuurconferentie op 14 februari 2019 (Apeldoorn) in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Hoe kan de provincie zijn rol in het cultuurbeleid versterken? En de maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur beter benutten? Ga in gesprek met gedeputeerden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren, adviseurs en particuliere partijen.

meer