Bijeenkomst voor bestuurders cultuursector


1 april 2014

Op 1 april 2014 organiseert Cultuur en Ondernemen "Alles wat u wilt weten over besturen", een ochtend voor directeuren/bestuurders, zakelijk leiders en toezichthouders van culturele organisaties.


Organisaties in de cultuursector staan voor de uitdaging om het voortbestaan van hun instellingen zeker te stellen. Goed bestuur en toezicht zijn de basis om toekomstbestendig te zijn. Hoe verhoudt u zich als een bestuurder tot een toezichthouder en andersom; hoe gaat u om met risico’s terwijl u werkt met verschillende geldstromen; wie zijn uw stakeholders en hoe betrekt u ze bij uw activiteiten?

Op dinsdagochtend 1 april a.s. biedt Cultuur-Ondernemen u de mogelijkheid om kennis op te halen en te sparren met anderen over bovenstaande vragen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd naar aanleiding van de Governance Code Cultuur die Cultuur-Ondernemen afgelopen najaar presenteerde aan minister Bussemaker.

’s Ochtends om 8.45 uur staan de ontbijttafels klaar bij de Rabozaal van de Stadschouwburg Amsterdam. U bent van harte welkom om aan te schuiven bij de verschillende specialisten. U kunt vragen stellen aan de sprekers, leden van de werkgroep Governance Code Cultuur, het Comité van aanbeveling bij de Code en medewerkers van Cultuur-Ondernemen.

Na het ontbijt hoort u in een plenair gedeelte en bij verschillende workshops/ronde tafels ‘Alles wat u wilt weten over besturen’.

Programma
8.45 uur: Koffie/thee met een croissantje staan klaar
9.30 - 10.15 uur: Plenair gedeelte met diverse sprekers
10.20 - 11.30 uur: Rondetafels en workshops
11.30 - 11.40 uur: Gezamenlijke afsluiting
11.40: Gelegenheid om na te praten in Café Stanislavsky

Sprekers
Dagvoorzitter: Steven de Waal, oprichter Public Space Foundation en voorzitter Raad van Toezicht Cultuur-Ondernemen
Keynote-spreker: Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan Tilburg University/TiasNimbas en voorzitter van de werkgroep Governance Code Cultuur
Spreker: Marceline Loudon, projectleider Governance bij Cultuur-Ondernemen over hoofdlijnen Governance Code Cultuur.

Inschrijven
Inschrijven voor deze ochtend kan tot en met woensdag 26 maart 2014. Deelname kost € 45. Inschrijven kan via www.cultuur-ondernemen.nl

Onderwerpen ronde tafels en workshops
Hoe anticipeer je als bestuurder of toezichthouder op onzekerheden in de toekomst?
Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling binnen bestuur of raad van toezicht, hoe gaan we er mee om?
De rol van een bestuurder is anders dan die van een toezichthouder. Hoe ga je daarmee om?
Het werken met verschillende geldschieters vraagt om een adequate financiële structuur, risicomanagement en verantwoording. Hoe richt ik dat in?
Hoe stel je een divers en deskundig bestuur of raad van toezicht samen?

U kunt van tevoren uw interesse in één van de onderstaande onderwerpen aangeven. Wij horen ook graag uw vragen en cases over besturen via governance@cultuur-ondernemen.nl. Deze nemen wij mee in de voorbereiding. Naar aanleiding van uw inbreng wordt een deel van de ronde tafels en workshops ingevuld.

Locatie
Stadsschouwburg Amsterdam, Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam (hoofdingang).
agenda 01 dec '20

No Man's Land 2020

Foto: Ben Nienhuis
Foto: Ben Nienhuis

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Elke maand organiseert Schakel025 een subsidiespreekuur. Vaak met een specifieke focus.

Foto: Maurice Hermans
Foto: Maurice Hermans

Muziekcurator worden? ArtEZ biedt een nieuwe cursus op Masterniveau: Curatorial Practices in Music. De cursus is bedoeld voor creatieve componisten, musici en programmeurs in alle genres die, na een aantal jaren in de muziekpraktijk, het potentieel van muziek willen onderzoeken en hun professionele praktijk willen verdiepen vanuit de actuele maatschappelijke context.

Het Fonds Podiumkunsten organiseert drie bijeenkomsten op 20, 21 en 24 juni 2019 van 10.00 tot 14.00uur. Tijdens de bijeenkomsten presenteren wij op hoofdlijnen de koers van het Fonds voor de periode 2021-2024. In het bijzonder zullen wij daarbij stilstaan bij de (voorlopige uitgangspunten van de) meerjarige regeling.

agenda 27 mei '19

SPOT-LIVE 2019

Foto: Anthony Donkers
Foto: Anthony Donkers
Foto: Henk Rougoor
Foto: Henk Rougoor

Het Fonds Podiumkunsten en DutchCulture nodigen vertegenwoordigers uit de (podium)kunsten uit deel te nemen aan een bijeenkomst over artistieke vrijheid in het buitenland.

Maandag 4 en dinsdag 5 maart vindt in De Doelen in Rotterdam het DEN-event plaats, de conferentie over cultuur en digitalisering. Op de eerste dag staat digitalisering in de kunstensector centraal: wat hebben digitale technieken te bieden zowel voor instellingen als voor kunstenaars zelf? En hoe benut je het bij het behoud van je artistieke erfenis? Op de tweede dag verbindt DEN de inzet van digitalisering met erfgoed en maatschappelijke thema's.

Kunsten ’92 en LKCA organiseren een landelijke cultuurconferentie op 14 februari 2019 (Apeldoorn) in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Hoe kan de provincie zijn rol in het cultuurbeleid versterken? En de maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur beter benutten? Ga in gesprek met gedeputeerden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren, adviseurs en particuliere partijen.

agenda 29 nov '18

No Man’s Land 2018

Cinekid Experience
Cinekid Experience
agenda 26 okt '18

Kindercultuur Congres

Ingrid Zeegers & Derk Loorbach
Ingrid Zeegers & Derk Loorbach
meer