NIEUWSBRIEF 15 JANUARI 2015

 

FONDS PODIUMKUNSTEN

     

POSITIEF VISITATIERAPPORT CULTUURFONDSEN 2014 Alle cultuurfondsen worden elke vier jaar in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) getoetst door een visitatiecommissie. Vanaf medio 2014 heeft de huidige visitatiecommissie zich intensief laten informeren over het beleid en de dagelijkse praktijk van zes cultuurfondsen. Gisteren nam minister Jet Bussemaker het rapport in ontvangst. De commissie is positief over het functioneren van alle cultuurfondsen. De uitvoering van de basistaken is volgens de commissie bij alle fondsen op orde, zowel op het gebied van financiën en bedrijfsvoering als inhoudelijk. Lees het rapport op onze website

 

OPEN OPROEP MATTHIJS VERMEULEN PRIJS 2015 De Matthijs Vermeulenprijs is de belangrijkste Nederlandse compositieprijs, vernoemd naar de in 1967 overleden symfonisch componist Matthijs Vermeulen. Heeft u ideeën over welke componist de prijs in 2015 zou moeten ontvangen? Wij horen het graag.

 

WIJZIGINGEN SUBSIDIE REGULIERE PROGRAMMERING IN THEATER- EN CONCERTZALEN (SRP) Per 1 januari 2015 is de subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP) op diverse punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de evaluatie van de programmeringssubsidies door KWINK groep die wij in 2013 hebben laten uitvoeren. Lees meer over de wijzigingen

 

SUBSIDIE PROGRAMMERING INCIDENTELE CONCERTEN POPMUZIEK Bent u organisator van popconcerten en programmeert u wel eens Nederlandse bands? Misschien komt u dan in aanmerking voor subsidie programmering incidentele concerten popmuziek. U kunt nog aanvragen voor concerten die eind 2014 plaatsvonden. Let op: omdat het aanvragen nu digitaal gaat, heeft u een wachtwoord voor Mijn Fonds nodig. Meer informatie is te vinden op: www.fondspodiumkunsten.nl Heeft u na het lezen van de informatie op de website nog vragen, neem dan gerust contact op met Martijn van den Bergen: m.bergen@fondspodiumkunsten.nl of 070 707 2700.

 

KOMENDE INDIENDATA 21 januari 2015
subsidie nieuwe makers

4 februari 2015
werkbeurs compositie

8 april 2015
subsidie programmering nieuw festival
subsidie internationale uitwisselingsprojecten
subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland
grant for dutch presentations abroad

29 april 2015
subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP)

 
 

volg Fondspodiumkunsten via:

FFacebook
TTwitter
inLinked-in
IInstagram

 

FONDS PODIUMKUNSTEN
Bezoekadres
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
070 707 27 00
info@fondspodiumkunsten.nl