FONDS
ON
TOUR

FONDS ON TOUR #2 LIVEVandaag zijn we live met de tweede editie van het Fonds on Tour e-zine, met het thema 'Komen en Gaan - Lokale impact met de wereld als werkterrein. Geografische spreiding en toegankelijkheid nieuwe stijl. Onbereikte, maar niet onbereikbare publieksgroepen'.

Tijdens onze gesprekken met de sector in 2013, en ook bij het laatste rondetafelgesprek, kwam meerdere malen de kwestie spreiding aan bod. Bij het Paradisodebat begin september van dit jaar werd o.a. gesproken over onbereikte publieksgroepen bestaande uit 'nieuwe' Nederlanders en de 'Facebook-generatie'. We zijn overal en met iedereen in connectie dankzij de globale digitalisering. Werkterreinen en invloedssferen strekken zich steeds meer uit, ver voorbij de ‘grenzen’ van Europa. En toch is er de drang universele thema’s in lokale context vertaald te zien.

In deze editie lees je onder andere over twee dilemma's rond dit thema:

1. Distribueren of glocaliseren?
Verhoudt het huidige systeem van spreiding zich nog wel tot de realiteit van de situatie, of zijn er andere vormen van spreiding mogelijk? Hoe kan wat lokaal gemaakt wordt voor een groter publiek betekenis krijgen? Wat is de meerwaarde van internationaal spelen en samenwerken?
2. Digitaal en internationaal, of analoog en lokaal?
Is het publiek voor de podiumkunsten nog altijd te homogeen? Is er genoeg kennis van onbereikte groepen om nieuwe vormen van marketing, programmering, service goed tot zijn recht te laten komen? En wat vraagt een jonger en cultureel diverser publiek van aanbod en presentatieplekken?

Verder in dit nummer
Het verslag van het eerste Fonds on Tour rondetafelgesprek ‘Stilzitten of Meedoen’
Het hoofdredactioneel van Henriette Post, directeur Fonds Podiumkunsten
Een ‘boekenkast’ met daarin artikelen en video’s met meer achtergrondinformatie over het thema, ook belicht vanuit andere sectoren
Begin november de agenda voor de rondetafel ‘Komen en Gaan’
Let op: Aanmelden voor de rondetafel kan weer via een wildcard loting. Aanmelden is vanaf begin november mogelijk.