FONDS PODIUMKUNSTEN
NIEUWSBRIEF OKTOBERTwee persconferenties later en de ontluikende hoop op betere podiumkunsttijden is weer een paar stappen achteruit gezet. Dat ieders gezondheid op de eerste plaats komt, is ook voor het Fonds Podiumkunsten vanzelfsprekend. Binnen de grenzen van het mogelijke doet het Fonds er alles aan om de podiumkunsten te ondersteunen en zichtbaar te houden. Het Fonds realiseert zich goed dat bij lange na niet alle nood gelenigd wordt, ondanks coulancemaatregelen, nieuwe regelingen en de extra middelen. Zoals de sector ons soms nodig heeft, zo hebben wij de sector ook nodig. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om met elkaar in gesprek te blijven om zo tijdig en waar nodig te kunnen bijsturen.
FrankieTeardropP60.jpg

PODIUMSTARTREGELING

De onzekerheid die corona meebrengt voor podia is aanleiding geweest voor een nieuwe regeling, de Podiumstartregeling. Die is gericht op middelgrote en kleine podia. Voor (een groot deel van) deze podia gold al een maximum van 30 bezoekers per concert of voorstelling. Met de Podiumstartregeling willen wij een belangrijk deel van de financiële risico's, die met programmering gepaard gaan, wegnemen. De ondersteuning is bedoeld voor de programmeringskosten van podia en komt dus helemaal ten goede aan Nederlandse artiesten, gezelschappen en ensembles.
Binnen de Podiumstartregeling dekt het Fonds grotere tekorten die ontstaan nu podia veel minder bezoekers kunnen ontvangen dan gebruikelijk. Hierdoor stelt het Fonds podia in staat ook onder de huidige omstandigheden redelijke gages te betalen.
meer...
 
Balkonscenes.jpg

Balkonscènes komt terug

Op 4 november gaat het loket van de Balkonscènes weer open. Deze tijdelijke regeling hebben we in mei geïntroduceerd en was een groot succes. Met de terugkeer van Balkonscènes wil het Fonds ook de komende maanden live ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek mogelijk maken. Daarnaast beoogt het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig tot geen mogelijkheid hebben hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen. Alles natuurlijk binnen de geldende maatregelen.
Het Fonds heeft de minister voorgesteld om met de extra middelen die door het kabinet beschikbaar zijn gesteld (tweede steunpakket) in de eerste helft van 2021 nog drie rondes open te stellen. Meer info volgt volgende week op onze website.
 
ThomasAzier2metersessies.jpg

2 METER SESSIES PRESENTEERT STUDIO 2020

Tussen juli en oktober zijn 50 uitzendingen opgenomen voor de televisieserie '2 meter sessies presenteert Studio 2020'. NPO 2 extra, NTR, 2 Meter Sessies en het Fonds Podiumkunsten hebben de handen ineen geslagen om in dit corona-jaar iets voor de Nederlandse muzikanten te kunnen betekenen. Het programma bood musici een platform om hun muziek te laten horen aan een breed publiek, nu live optredens óf niet doorgaan óf alleen in een veel kleinere setting mogen doorgaan. Alle 50 afleveringen zijn terug te kijken. Een compilatie van de sessies is op onze website te bekijken.
Ook met deze samenwerking gaat het Fonds Podiumkunsten door. We beperken ons dan ook niet meer alleen tot muziek.
meer...
 

volg Fondspodiumkunsten via:

FFacebook
TTwitter
inLinked-in
IInstagram

 

FONDS PODIUMKUNSTEN
Bezoekadres
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
070 707 27 00
info@fondspodiumkunsten.nl