FONDS PODIUMKUNSTEN
NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2020

SPREIDING BINNEN DE MEERJARIGE SUBSIDIES VAN HET FONDS PODIUMKUNSTEN

Na het bekendmaken van de besluiten over de meerjarige aanvragen voor productie en festivals is veel gereageerd op de spreiding van de honoreringen over het land. Daarbij moet worden opgemerkt dat de criteria die het Fonds Podiumkunsten bij de beoordeling heeft gehanteerd, zijn vastgelegd in regelingen die door de minister van OCW op 5 november 2019 zijn goedgekeurd. Hoe is het Fonds omgegaan met de spreiding?
meer...
 
babeltroost.jpg

EEN SELECTIE UIT DE PROJECTEN VAN BALKONSCèNES

Op 18 mei opende het Fonds Podiumkunsten het loket voor de regeling Balkonscènes. De tijdelijke regeling is bedoeld om makers toch voor een publiek te laten optreden met inachtneming van de coronamaatregelen. In totaal zijn er 223 projecten gehonoreerd.
De gehonoreerde projecten bestaan uit een diverse groep makers, van acrobaten tot singer-songwriters, die op verschillende plekken een podium creëren. In verpleeghuizen, tuinen, in gymzalen van basisscholen en ook op balkons wordt opgetreden. Op onze website lichten we een aantal projecten uit.
meer...
 

COVID-19 REGELINGEN: 45 MILJOEN EURO VOOR ENSEMBLES, GEZELSCHAPPEN, FESTIVALS & PODIA

Het Fonds Podiumkunsten kent in totaal 22.164.200 euro toe aan meerjarige gezelschappen, ensembles en festivals en daarnaast 23.571.744 euro aan podia. Het totale bedrag maakt onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet als steunpakket beschikbaar stelde aan de culturele sector om de COVID-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.
meer...
 
Nieuwestukkentweedelichting.png

#NIEUWESTUKKEN: EERSTE TEKSTEN DIGITAAL GEPRESENTEERD

In een online bijeenkomst werden de eerste teksten van de tweede lichting schrijvers van #NieuweStukken gepresenteerd. Het Fonds Podiumkunsten startte #NieuweStukken vorig jaar in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. Jaarlijks nemen tien beginnende schrijvers deel; dit jaar zijn dat Nassira Rahmouni, Nedra Arsenovic-Kenzari, Aries Sporkslede, Rosita Dameri, Arturo Desimone, Siham Amghar, Careline Peerwijk, Smita Gayadin, Onias Landveld en Roziena Aida.

Bekijk de video van de online presentatie op onze website.
meer...
 
award01112019.jpg

&Awards

Op 27 november worden de &Awards uitgereikt, tijdens het event Code Diversiteit en Inclusie. De &Awards zetten jaarlijks een culturele organisatie en een professional in de schijnwerpers die met succes bijdragen aan meer diversiteit & inclusie in de organisatie en/of de samenleving. De prijs wordt mogelijk gemaakt door de rijkscultuurfondsen; Nederlands Letterenfonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten.
Het aanmelden van een project of persoon voor de &Awards kan via deze link. De deadline is 25 oktober 2020.
 

Podiumopstartregeling

Lees in onze volgende nieuwsbrief alles over de Podiumopstartregeling. Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt daarmee de SKIP-podia, Kernpodia en vlakkevloertheaters (SRP) om zo hun programmering voor het seizoen 2020-2021 op te starten, rekening houdend met de COVID-19 maatregelen.
 

Deadlines

 

PRODUCTIES


Koerikoeloem

Klankkaatser

05 september
> productiesubsidie
  

If You Could See Me Now

Arno Schuitemaker

14 augustus t/m 15 augustus
> Balkonscènes
  

volg Fondspodiumkunsten via:

FFacebook
TTwitter
inLinked-in
IInstagram

 

FONDS PODIUMKUNSTEN
Bezoekadres
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
070 707 27 00
info@fondspodiumkunsten.nl