FONDS PODIUMKUNSTEN
NIEUWSBRIEF APRIL 2018

fondsontourams.jpg

FONDS ON TOUR - SAVE THE DATE

Het Fonds Podiumkunsten gaat het land in. Op vier maandagmiddagen, waarvan twee in juni en twee in september, gaan we graag met u in gesprek over de podiumkunstensector van nu en van de toekomst. De Raad voor Cultuur beschrijft in de verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’ hoe de samenleving in rap tempo verandert en constateert dat het rijkscultuurbeleid kansen onbenut laat. Samen met de sector willen we een beter begrip krijgen van die veranderingen en wat dat vraagt van de sector en van het cultuurbeleid. De data zijn: 11 juni (Eindhoven), 25 juni (Almere), 10 september, 24 september.
meer...
 
dienstverleningsonderzoek.png

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK

In 2018 worden de cultuurfondsen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een visitatie onderworpen. Ter voorbereiding daarop heeft het Fonds Podiumkunsten een dienstverleningsonderzoek laten uitvoeren onder aanvragers die in de periode 2016/2017 een of meerdere subsidieaanvragen hebben ingediend.
Uit het onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat het merendeel van de aanvragers tevreden is over de dienstverlening van het Fonds. Het volledige rapport is te lezen op onze website.
meer...
 
toneelschrijfprijs2017bartgrietens1mod60.jpgIlja Leonard Pfeijffer, winnaar Taalunie Toneelschrijfprijs 2017

OPROEP TONEELSCHRIJFPRIJS 2018

De Taalunie Toneelschrijfprijs heet vanaf 2018 de Toneelschrijfprijs. En vanaf dit jaar zetten naast de Taalunie ook het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Fonds Podiumkunsten hun schouders onder dit initiatief. Op 27 maart 2018 is er een overeenkomst ondertekend door de fondsen en de Taalunie om intensiever te gaan samenwerken voor de promotie van de Nederlandstalige literatuur en toneelschrijfkunst in het taalgebied. Lees hier het bericht over de samenwerking. Het Fonds Podiumkunsten helpt mee bij de organisatie van de Toneelschrijfprijs.
Nieuwe toneelteksten, die tussen 1 april 2018 en 1 juli 2018 in première (zijn) (ge)gaan, kunt u inzenden voor de Toneelschrijfprijs 2018. Deadline is 1 juni 2018.
meer...
 
ispacongresleeuwarden.jpg

ISPA CONGRES OFF THE BEATEN TRACK

Van 11-15 juni vindt het jaarlijkse ISPA Congres plaats in de culturele hoofdstad van Europa: Leeuwarden. De International Society for Performing Arts (ISPA) is één van de grootste en belangrijkste netwerken op het gebied van de podiumkunsten. Met het thema ‘Off the Beaten Track’ wordt onder andere ingezoomd op de betekenis van kleinere gemeenschappen in de samenleving. Het Fonds Podiumkunsten en Dutch Performing Arts zijn financiële partners van het congres.
meer...
 
troubleman.jpgTrouble man - Metropolis. Foto: Sanne Peper

IMPACT LANGS DE LAT

Met het project Impact langs de lat, een samenwerking van Impact Academy en Avance, worden makers in staat gesteld om hun bijdrage aan de samenleving beter en gefundeerder zichtbaar te maken. Binnen de kunsten ondersteunen makers hun verhalen steeds bewuster met strategische impactcampagnes. Geregeld met succes, maar soms ook helemaal niet. Dat roept de vraag op wat werkt. Waarom treft de ene impactcampagne doel, terwijl de andere geen effect sorteert?

Op deze vragen wordt antwoord gegeven met gebruik van bestaand onderzoek en twee concrete casussen: de verhalen en campagnes van gerenommeerde producenten Het Nationale Theater in coproductie met Trouble Man en Basalt Film.
meer...
 

KOMENDE INDIENDATA

 

volg Fondspodiumkunsten via:

FFacebook
TTwitter
inLinked-in
IInstagram

 

FONDS PODIUMKUNSTEN
Bezoekadres
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
070 707 27 00
info@fondspodiumkunsten.nl