NIEUWSBRIEF 8 JULI 2015

 

FONDS PODIUMKUNSTEN

     

VERANDERINGEN COMPOSITIEREGELINGEN Binnen de compositieregelingen is een aantal veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van de evaluatie van KWINK groep . De veranderingen hebben tot doel de verbinding tussen muziekauteurs en de rest van de spelers in de podiumkunsten robuuster te maken. De regelingen geven meer ruimte. Aan de ene kant zet het Fonds de eerder ingezette lijn door waarin het opdrachtgevers stimuleert om nieuwe muziek en muziektheater te laten maken. Opdrachtgevers die een grote rol spelen in de hedendaagse muziek, krijgen meer vrijheid bij het verstrekken van opdrachten. Tegelijkertijd wil het Fonds individuele muziekauteurs de ruimte bieden om hun praktijk artistiek te verdiepen.

Het betreft de volgende regelingen:
Werkbijdrage muziekauteur
Opdracht compositie of libretto
Reeks opdrachten compositie en libretto

 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN SUBSIDIE NIEUWE MAKERS De regeling voor nieuwe makers biedt vanaf 1 juli meer ruimte om een productie in de grote zaal te maken. In de bestaande regeling wordt het subsidiebedrag voor voorstellingen in de grote zaal verhoogd, om zo als nieuwe maker de stap naar de grote zaal te zetten zonder al te grote financiële risico's. Daarnaast is er tot 2017 een aparte subsidie voor nieuwe makers voor het hernemen van grotezaalproducties.

De regelingen voor nieuwe makers:
Subsidie nieuwe makers
Subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal)

 

SAMENWERKING FONDS PODIUMKUNSTEN EN NEDERLANDS LETTERENFONDS ROND THEATERTEKSTEN Het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten gaan gezamenlijk een regeling ontwikkelen voor de totstandkoming van nieuwe theaterteksten. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire verder te stimuleren.meer...

 

FONDS ON TOUR; EEN TERUGBLIK Het zijn turbulente tijden en niemand heeft de wijsheid in pacht. Bij het Fonds Podiumkunsten vonden we het daarom belangrijk verschillende ‘perspectieven’ actief te betrekken bij onze beleidsvoorbereiding. Fonds on Tour vormde ruim anderhalf jaar een letterlijk en virtueel platform waarop het Fonds Podiumkunsten in gesprek ging met heel veel verschillende betrokkenen-bij-de-podiumkunsten. We willen iedereen die de afgelopen periode met ons heeft meegedacht hartelijk bedanken.

Het Fonds Podiumkunsten maakte een Supplement dat een weerslag is van verhitte discussies, enthousiaste pleidooien en nieuwe inzichten. Het Supplement is een van de pijlers onder de denkrichtingen voor de periode 2017-2020.
meer...

 
fot.jpg
 

KOMENDE INDIENDATA 19 augustus
Subsidie nieuwe makers
Subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal)

26 augustus
Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP)

2 september
Programmering poppodia (kernpodium)
Werkbijdrage muziekauteur

9 september
Productiesubsidie

30 september
Opdracht compositie of libretto
Reeks opdrachten compositie en libretto

 
 

volg Fondspodiumkunsten via:

FFacebook
TTwitter
inLinked-in
IInstagram

 

FONDS PODIUMKUNSTEN
Bezoekadres
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
070 707 27 00
info@fondspodiumkunsten.nl