HR-voucherregeling voor meerjarige productiesubsidies 2021-2024

De instellingen die meerjarige productiesubsidies 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten ontvangen kunnen vanaf 2 februari de HR-voucherregeling aanvragen. Met deze regeling kunnen culturele organisaties tot 6.000 euro (incl. btw) aan advies inwinnen bij een HR-adviseur van hun keuze. Zo kunnen ze direct aan de slag met het professionaliseren van hun HR-beleid.

De HR-voucherregeling staat los van de van de huidige Covid 19 steunpakketten, wordt bekostigd door OCW en is een initiatief van de zes Rijkscultuurfondsen (het Mondriaanfonds, het Nederlands Filmfonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten). Ook subsidieontvangers van andere Rijkscultuurfondsen kunnen dus een aanvraag indienen.

Er is ruimte voor ongeveer 175 vouchers en de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

UPDATE 25 maart 2022: voor de voucherregeling kan niet meer worden aangevraagd.


Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

De regeling is beschikbaar voor organisaties die een meerjarige productiesubsidie 2021–2024 ontvangen en bedoeld om bijvoorbeeld de zakelijk leider en/of degene die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid te ondersteunen.

Waar is de HR-voucherregeling voor bedoeld?

De HR-voucherregeling is bedoeld om de kennis en kunde over personeelsbeleid te versterken om zo bij te dragen aan de verdere professionalisering van HR-expertise in de culturele en creatieve sector. Denk bijvoorbeeld aan:

Advies over verschillende contractvormen
Het ontwikkelen van opleidingsbeleid
Advies over de optimale inzet van vrijwilligers
Algemene scan van het personeelsbeleid
Advies over het op de juiste manier toepassen van voorbeeld-cao’s
Begeleiding bij de verdere verankering van het diversiteitsbeleid
Advies en ondersteuning bij vragen over passende pensioenregelingen

Voorwaarden

De HR-adviseur moet aantoonbaar beschikken over de ervaring en expertise die nodig is om tot een professioneel en deskundig advies te komen.
Per aanvrager is maximaal één HR-voucher aan te vragen.
De HR-voucherregeling is eenmalig aan te vragen.
De voucher moet vóór 30 juni 2021 besteed zijn.

Hoe en wanneer kan er subsidie aangevraagd worden?

Het aanvragen van de HR-voucherregeling kan vanaf 2 februari 2021 via deze website. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Beoordeling

De aanvragen worden niet door het Fonds Podiumkunsten behandeld. Het CAOP organiseert de uitvoering van de regeling. Dat wil zeggen dat aanvragen, toekenningen, uitbetaling en afhandeling via het CAOP lopen.

Beschikbare bedragen

Er is ruimte voor ongeveer 175 vouchers á maximaal 6.000 euro (incl. btw). De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Contact

Voor vragen kun je terecht bij Wouter Touw van het CAOP via hrvouchercultuur@caop.nl of 070 376 5772.
Het CAOP is een kenniscentrum dat zich richt op werk gerelateerde vraagstukken in diverse sectoren zoals de overheid, de zorg en het onderwijs. Het CAOP helpt met adviezen, onderzoeken, opleidingen en ondersteuning. Ook draagt het CAOP zorg voor fonds-, project- en programmamanagement.