Subsidie reguliere programmering (SRP)

De SRP-regeling ondersteunt podia in hun ambities voor kwaliteitsprogrammering en het bereiken van een publiek hiervoor. Podia met ten minste één zaal met tweehonderd stoelen, waar in het jaar voorafgaand aan de aanvraag minimaal honderd voorstellingen te zien zijn geweest, kunnen aanvragen.

Daarnaast moet ten minste 20 procent van het totale aanbod in het voorgaande kalenderjaar internationaal aanbod betreffen of aanbod dat dankzij een subsidie van de overheid tot stand is gekomen. Naast een beoordeling van de artistieke positie, publieksfunctie en inbedding in de omgeving van de aanvrager wordt de bijdrage aan de pluriformiteit en spreiding binnen het circuit waartoe het podium behoort, beoordeeld.

In 2017 ontving het Fonds vijftig aanvragen. Opvallend was dat veertien instellingen die in 2016-2017 een aanvraag indienden, dit keer niet hebben aangevraagd. Van de gehonoreerde podia vallen er twaalf in de categorie concertzalen (van klassieke podia tot jazz- en popzalen), achttien in de categorie grote podia (schouwburgen en theaterzalen met veelal een multidisciplinaire programmering) en acht in de categorie middelgrote podia (vlakkevloerzalen en gespecialiseerde podia). In alle circuits van podia is de bijdrage aan de pluriformiteit goed gewaarborgd. Onder de gehonoreerde podia is daarnaast sprake van een evenwichtige spreiding over Nederland.

SUBSIDIE REGULIERE PROGRAMMERING (SRP)

TOTAAL AANTAL TOEKENNINGEN / AANVRAGEN

totaal 2017
38 / 50
totaal gemiddeld 2013-2016
45 / 71

toegekend / aangevraagd

38 / 50
 
45 / 71
 

SUBSIDIE REGULIERE PROGRAMMERING (SRP)

TOTAAL TOEGEKEND BEDRAG

totaal 2017
€ 3.000.000
totaal gemiddeld 2013-2016
€ 3.502.081

€ 3.000.000
 
€ 3.502.081
 

SUBSIDIE REGULIERE PROGRAMMERING (SRP)

SPREIDING TOEKENNINGEN/ AANVRAGEN

totaal 2017
38 / 50
totaal gemiddeld 2013-2016
47 / 72

toegekend / aangevraagd
(de regio’s West en Midden zijn excl. de steden)
Amsterdam 9 / 12 6 / 8Den Haag 4 / 5 4 / 4Midden 1 / 4 1 / 1Noord 5 / 7 5 / 5Oost 7 / 12 5 / 7Rotterdam 2 / 2 1 / 2Utrecht 3 / 4 3 / 3West 6 / 11 5 / 8Zuid 10 / 15 8 / 12
Amsterdam Fringe Festival | Meerjarige festivalsubsidie | Foto: Annelies Verhelst
Amsterdam Fringe Festival | Meerjarige festivalsubsidie | Foto: Annelies Verhelst
×