NL / EN

SUBSIDIE NIEUWE MAKERS

Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.

UITERSTE INDIENDATUM

06
sep '17
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) kunnen een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die niet langer dan 3 jaar actief zijn. Samenwerkingen zijn mogelijk (bijvoorbeeld tussen gezelschap en podium of tussen binnenlandse partij en buitenlandse partij). De maker is eindverantwoordelijk voor de voorstelling en er moeten meerdere producties tot stand komen. Instellingen die reeds een subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

BEOORDELINGSCRITERIA

 • motivering van de beoogde samenwerking tussen de aanvrager en de maker(s)
 • ondernemerschap
 • verwachte bijdrage aan de ontwikkeling van de maker(s)
 • bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U mag per ronde maximaal drie aanvragen per organisatie indienen.

De procedure bestaat uit twee fases. Voor de eerste fase dient u een beknopt plan in, waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de adviescommissie. Op basis van het gesprek en het plan adviseert de commissie welke aanvragers worden uitgenodigd om hun plan verder uit te werken voor de tweede fase. De andere aanvragers ontvangen na de eerste fase een afwijzing, vergezeld van het onderbouwde commissieadvies.

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren wij u contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

DATA EERSTE RONDE 2017

De gesprekken met de commissie in de eerste fase worden waarschijnlijk vanaf 6 tot en met 17 februari 2017 gevoerd. Houd er rekening mee dat u rond deze tijd kunt worden uitgenodigd. De uitkomsten van de eerste fase worden uiterlijk op dinsdag 7 maart 2017 verzonden. Als uw aanvraag niet wordt doorgelaten naar de tweede fase, dan ontvangt u daarvan het besluit. Als uw aanvraag wel wordt doorgelaten ontvangt u een verzoek om de plannen verder uit te werken. Hiervoor heeft u drie weken: de deadline voor de uitgewerkte plannen is woensdag 29 maart 2017. Het besluit over de tweede fase verzenden wij uiterlijk op dinsdag 9 mei 2017.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor de subsidie nieuwe makers is in 2017 voor alle disciplines tezamen per ronde € 750.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de subsidiabele kosten als die niet meer dan € 100.000 zijn en maximaal 50% als die meer zijn dan € 100.000.

REGELING

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 3 over de subsidie nieuwe makers van de deelregeling projectsubsidies op wetten.overheid.nl. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

richtlijnen subsidie nieuwe makers

toelichtingdeelregelingprojectsubsidies2.pdf

vragen en antwoorden subsidie nieuwe makers

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

 • personalia/i_966/corienklein.jpg

  Corien Baart

 • personalia/i_301/KleinRobin.jpg

  Robin Zijlstra

 • personalia/i_109/KleinMarianne.jpg

  Marianne Wijnja

 • personalia/i_299/KleinClare.jpg

  Clare Tolsma

recente producties
produktie/i_1482/pandorasdropboxkatjaheitmannchannekewetz.jpeg

Pandora's DropBox


DansBrabant en Katja Heitmann

produktie/i_1471/melih5200.jpeg

5200 woorden


Zinaplatform en Melih Gencboyaci

produktie/i_1472/posterthuisontheemd.jpeg

Thuis, Ontheemd


Laaktheater en Rajae El Mouhandiz

produktie/i_1416/yannick.jpg

Concerten nieuwe maker Yannick Hiwat bij de Doelen


Yannick Hiwat en Concert- en Congresgebouw De Doelen

produktie/i_1421/rrreuring2016.jpg

Nieuwe Makers Festival RRReuring


Podium Mozaïek en Theater RAST

produktie/i_1381/windstillevencollectiefwalden.jpg

Windstilleven


Collectief Walden en Oerol Festival

produktie/i_1335/pssst500x375.jpg

PSSST


Stichting SoAP

produktie/i_1312/nnennpersfotosamencmennovandermeulen.jpg

NNENN


Productiehuis Oost-Nederland

produktie/i_1226/berkrene.jpg

Residentie Collectief Walden


Oerol Festival en Collectief Walden

produktie/i_1209/repetitiefoto.jpg

BABEL: Utopia


Hofplein Rotterdam