NL / EN

SUBSIDIE BUITENLANDSE VOORSTELLINGEN OF CONCERTEN IN NEDERLAND

Deze subsidie is voor het programmeren van bijzondere buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland. Het doel is om de internationale kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland te stimuleren en bij te dragen aan het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

UITERSTE INDIENDATA

05
jul '17
27
sep '17
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Podia of festivals kunnen een aanvraag indienen voor subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland. De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn.

BEOORDELINGSCRITERIA

Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

 • artistieke kwaliteit
 • ondernemerschap
 • bijdrage aan het internationaal cultuurbeleid
 • bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland

WAT IS DE HOOGTE VAN HET SUBSIDIEBEDRAG?

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de reis- en transportkosten voor de betreffende voorstelling(en) of concert(en).

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Aanvragen voor subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland worden vier keer per jaar behandeld. De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, mag niet eerder aanvangen dan vier maanden na de uiterste indiendatum.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor internationalisering is in 2017 per ronde € 240.000 beschikbaar. Hieronder vallen 3 subsidies: internationale uitwisselingsprojecten, buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland en grant for Dutch presentations abroad.

REGELING

De officiële regeling kunt u bekijken op wetten.nl Het gaat om § 3 van de deelregeling internationaliseringssubsidies. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

richtlijnen

toelichting internationaliseringssubsidies (kijk onder 2b voor de subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland)

 • personalia/i_108/KleinMarian.jpg

  Marian Bronsveld

 • personalia/i_957/brianweb.jpg

  Brian Lo Sin Sjoe

 • personalia/i_834/KleinJan.jpg

  Jan Sprengers

 • personalia/i_760/KleinRyanne.jpg

  Ryanne de Boer

recente producties
produktie/i_1462/generativeurbanlandscapei.png

FIBER Festival 2017


FIBER Festival

produktie/i_1118/humanrequiem12cMatthiasHeyde.jpg

Human Requiem


Concert- en Congresgebouw De Doelen

produktie/i_1088/ITsFestival2014web.jpg

Its Festival 2014


Its Festival

produktie/i_900/Sound_Silence_Alvis_Hermanis_kv.jpg

Brandstichter 2013: Alvis Hermanis


Stadsschouwburg Amsterdam in Stadsschouwburg Amsterdam