NL / EN

vr. 24 maart 2017

Aanspreekpunt interdisciplinaire aanvragen

Voor aanvragers die opereren op het snijvlak van verschillende kunstdisciplines en van kunst en de rest van de maatschappij, hebben de zes landelijke publieke cultuurfondsen een contactpersoon aangesteld. De contactpersoon, Lara Riga, zal aanvragers informeren over de bijdragemogelijkheden bij de verschillende fondsen en zo nodig doorverwijzen. Zij is te bereiken via: l.riga@mondriaanfonds.nl.


Voorbeelden van interdisciplinaire projecten zijn:

De kunst van kijken en zien voor de medische professie
Uit meerdere wetenschappelijke publicaties blijkt dat professionele kunstobservatie het diagnostisch vermogen van artsen verbetert. Universiteiten in Amerika als Harvard en Stanford bieden daarom al een aantal jaar kunstobservatie als vak in het medisch curriculum aan. Als eerste opleidingsinstituut in Nederland kunnen geneeskundestudenten van het Radboudumc het vak De kunst van kijken en zien voor de medische professie volgen. Onder leiding van vooraanstaande kunstenaars zoals Hans Aarsman en Roy Villevoye en medisch professionals van het Radboudumc, leren zij zich bewust te worden van de manier waarop ze als medisch professional kijken.

Foodlabpeel
Foodlabpeel is een kunstproject dat gaat over de maatschappelijke vraagstukken van voedsel, voedselproductie en de invloed op de cultuur, en richt zich op de uitdagingen en problemen in de Peelregio. Met name door de dichtheid van intensieve veehouderijen staat de verbinding tussen boer, burger en omgeving daar onder druk. Doel van het project is door co-creatie tussen kunstenaar en boer nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen, die bijdragen aan de transitie van de regio.

ONSbank
Een project dat tot stand kwam door een nauwe samenwerking tussen Het Instituut en Delta Lloyd. ONSbank biedt jongeren met problematische schulden de kans om te ontkomen aan de vicieuze cirkel waarin ze terecht zijn gekomen. In het stappenplan komen de deelnemers samen met kunstenaars hun problemen onder ogen, ontdekken hun kwaliteiten en worden op weg geholpen naar werk.

Voor Eenzaamheid
Kunstenaarscollectief Voor Eenzaamheid probeert het onderwerp eenzaamheid uit de zielige hoek te halen. Ze kiezen voor kunst en social design om dit te bereiken: kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen projecten die mensen in staat stellen op nieuwe manieren met eenzaamheid om te gaan. Voor Eenzaamheid wil niet iets bedenken waardoor mensen minder eenzaam zijn. Ze willen het begrip eenzaamheid van een nieuwe betekenis voorzien.

Quiet 500
De Quiet 500 is een magazine waarin de (stille) armoede vanuit verschillende kanten wordt belicht. Als tegenhanger van de bekende Quote 500. Vooraanstaande schrijvers als Herman Koch, Herman Brusselmans en Connie Palmen leverden bijdragen.

De zes publieke cultuurfondsen zijn: Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
logosfondsen_th.jpg

meer nieuws

Het Fonds Podiumkunsten zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht (m/v). Benoeming is per 1 juli 2017, voor een periode van vijf jaar.

De afgelopen twee maanden kon u composities voordragen die in aanmerking zouden moeten komen voor de Matthijs Vermeulenprijs 2017. We hebben 44 inzendingen ontvangen waarover de jury zich nu gaat buigen. Op 1 juni wordt bekend gemaakt wie de prijs dit jaar ontvangt. De prijsuitreiking en uitvoering van de compositie zal eind 2017 zijn.

Met het programma 'Fast Forward: talent in internationale context’ biedt het Fonds Podiumkunsten elf talentvolle makers de gelegenheid om onder de vleugels van een buitenlandse producent te werken aan een voorstelling of concert. We gingen op bezoek bij Jorinde Keesmaat. Deze Amsterdamse operaregisseur krijgt via Fast Forward de kans om in New York te werken. Ze wordt begeleid door Jim Schaeffer, de directeur van het Center for Contemporary Opera. Vandaag praten ze over hun eerste project, de opera van Louis Andriessen die in het Sawdust theatre in premiere is gegaan, en over de enorme mogelijkheden in de creatieve muziekscene van New York.

Afgelopen woensdag organiseerde het Fonds Podiumkunsten een bijeenkomst waar ensembles en podia zich gezamenlijk bogen over de toekomst van de ensemblesector.

nieuws - 14 mrt 2017

Jaarverslag 2016 gereed

In dit verslag blikken we terug op zowel het afgelopen jaar als op de cultuurplanperiode 2013-2016. Heeft u interesse in een papieren versie? Stuur dan een mailtje naar communicatie@fondspodiumkunsten.nl en wij sturen u een exemplaar.

Kent u een bijzonder werk van een Nederlandse componist dat in 2015 of 2016 in première is gegaan en in aanmerking zou moeten komen voor de Matthijs Vermeulenprijs 2017? Dan horen wij dat graag van u via onderstaand formulier. De deadline voor aanmelden is maandag 27 maart 2017. Begin juni wordt bekend gemaakt wie de prijs dit jaar ontvangt.

meer