NL / EN

nieuws

2Scoremusictheatre organiseert een muziektheaterwedstrijd voor jonge makers. Heb je een goed plan voor een voorstelling voor een publiek van kinderen? Stuur je idee in en win je eigen muziektheatervoorstelling.

De RRKC is het adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur voor B en W Rotterdam. De Raad bestaat momenteel uit acht leden inclusief de voorzitter en een adviseur uit de stad Antwerpen. Gezien de huidige samenstelling en de komende Cultuurplanadvies-periode zoekt de Raad ter versterking twee nieuwe leden met specifieke kennis en expertise op het vlak van beeldende kunst, architectuur & vormgeving, theater & dans, en/of hedendaagse & klassieke muziek. Bekijk bijgevoegd pdf-document voor meer informatie.

Random Collision zoekt ervaren choreografen die in de week van 12 tot 20 september 2015 willen samenwerken met andere choreografen en wetenschappers tijdens de research week. Deadline voor aanmelden is 24 juni.

Meer informatie >

Het Fonds legt in juni de laatste hand aan veranderingen die worden doorgevoerd in de compositieregelingen naar aanleiding van de evaluatie van deze regelingen in de afgelopen periode. Op 1 juli zullen de vernieuwde regelingen worden gepubliceerd. Omstreeks deze datum zijn ook de richtlijnen en de aanvraagformulieren gereed. De exacte indiendata worden dan ook bekend gemaakt. Deze indiendata zullen hoogstwaarschijnlijk in september 2015 liggen.

agenda

blog Henriëtte Post

blog Henriëtte Post - 07 mei 2015

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post - 31 mrt 2015

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

Een maand geleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de voorstellen van minister Bussemaker over het besteden van extra middelen aan talentontwikkeling. En niet voor niets staat in de brief die daarover aan de Tweede Kamer werd gestuurd dat de fondsen bij de vormgeving van een regeling de sector moeten raadplegen. De sector heeft immers in hoge mate bijgedragen aan de uiteindelijke uitwerking van de besteding van het extra geld. Bij een aantal van de rijkscultuurfondsen kan het extra budget makkelijk worden toegevoegd aan een bestaande subsidieregeling. Maar het Fonds Podiumkunsten moet een nieuwe subsidieregeling opstellen. Want de bestaande Regeling Nieuwe Makers werkt goed, zou je kunnen zeggen, als tweede stap in de loopbaan van nieuw talent; en een deel van het extra geld is bedoeld voor juist de eerste stap. Daarnaast moet de regeling ook mogelijkheden bieden voor nieuwe makers die de sprong naar de grote zaal willen wagen. Met het extra geld kunnen de financiële risico’s die daarmee samenhangen enigszins worden verkleind.

producties

produktie/i_1235/freudjes.png

productie - 16 mrt 2016

De Freudjes, geen familie

produktie/i_1234/eenflinkelinksevrouw.jpg

productie - 27 okt 2015

Een Flinke Linkse Vrouw

produktie/i_1204/mavusostork.jpg

productie - 17 okt 2015

Red Earth Revisited

produktie/i_1136/Sinaasappelstraat.jpg

productie - 18 sep 2015

Sinaasappelstraat

produktie/i_1229/musicasacra.jpg

productie - 17 sep 2015

Musica Sacra 2015