weegschaal1024x768.jpg
George Lawson, wo. 24 maart 2010

Uitspraak Raad van State

Vanmorgen ontvingen wij de uitspraak van de Raad van State inzake de Theatercompagnie. Wij gingen bij dit hoogste rechtscollege in beroep omdat wij zekerheid wilden over de houdbaarheid van de regels die wij hebben om (de schijn van) belangenverstrengeling in de advisering te voorkomen. Die regels (zie artikel 9 hieronder) gebruikten wij en andere beoordelaars al lange tijd zoals o.a. de Raad voor Cultuur bij de vierjaarlijkse cultuurnota-beslissingen.

We hadden het zeker na de relatief korte zitting van de Raad van State al een beetje zien aankomen. Het is van nu af aan niet langer voldoende als een adviseur die (als directeur) belang heeft bij een aanvraag zich bij de behandeling van die aanvraag verschoont. De nieuwe realiteit is dat zo'n adviseur helemaal geen deel mag uitmaken van de commissie.

Positief is dat de uitspraak op geen enkele manier twijfel zaait over de vraag of er in werkelijkheid sprake is geweest van belangenverstrengeling. Het gaat alleen om de schijn van belangenverstrengeling die voortkomt uit de gehanteerde werkwijze. De betrokken adviseur valt dus echt helemaal niets te verwijten.

Maar het blijft natuurlijk enorm schrikken dat regels die sinds jaar en dag golden nu met terugwerkende kracht onvoldoende worden bevonden. Een belangrijke vraag is wat en hoe breed de consequenties van deze uitspraak zijn voor het subsidiesysteem. Bijvoorbeeld de vraag waar de precieze grens ligt bij de vaststelling van een belang. Die vraag kunnen wij als Fonds Podiumkunsten niet alleen beantwoorden. Duidelijk is dat het een stuk moeilijker zal worden om commissies te bemannen. Vooral de commissies die de vierjarige subsidies behandelen.

Voor het overige zullen we in overleg met andere fondsen en de Raad voor Cultuur tot een nieuwe werkwijze zien te komen. Gelukkig waren de gezamenlijk publieke cultuurfondsen al bezig om alle integriteitsregels op een rijtje te zetten om tot een meer gemeenschappelijke aanpak te komen. Van nu af aan is deze uitspraak daarin een harde randvoorwaarde.

Daarnaast vroeg de Tweede Kamer de minister naar aanleiding van deze zaak om een breed onderzoek naar de waarborgen in de cultuur tegen belangenverstrengeling. Nu de definitieve uitspraak er ligt zal het vermoedelijk niet lang meer duren voor de nieuwe bewindspersoon hierover naar buiten treedt. En tenslotte is er naar aanleiding van deze zaak een veel fundamenteler debat over kunstbeoordeling ontstaan. Een debat dat wat mij betreft verdere voortzetting verdient.

Maar de meest brandende vraag is natuurlijk wat dit nu betekent voor de Theatercompagnie die wij overigens met deze voor hen gunstige uitspraak feliciteren. Ook het antwoord op die vraag moeten we U nog even schuldig blijven. Het lijkt ons goed om eerst de uitspraak goed te bestuderen en direct met de Theatercompagnie te spreken voordat we met een publieke reactie komen. Wordt vervolgd.

Beluister het NOS radio-interview over deze zaak >

Artikel 9. Integriteit

  • 9.1 Indien in een adviescommissievergadering kwesties aan de orde komen, waarbij een adviseur middellijk of onmiddellijk een eigen belang heeft, of kan hebben of wanneer het gaat om belangen van rechtspersonen waarbij hij als lid van het bestuur, adviseur of commissaris of functionaris is betrokken, dan woont hij de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp niet bij. Het is de plicht van de adviseur om dit onverwijld aan de secretaris mede te delen. Het is de taak van de secretaris om dit gedurende het beoordelingsproces strikt te bewaken.
  • 9.2 Bij aanvang van iedere adviescommissievergadering controleert de secretaris middels een standaardformulier of de betrokken adviseurs een belang hebben bij de beraadslaging en besluitvorming. Bij twijfel besluit het bestuur.
  • 9.3 De adviescommissies doen van een situatie, genoemd in het eerste lid, mededeling in het advies.
  • 9.4 Adviseurs melden jaarlijks hun functies en nevenfuncties aan het Fonds
Henriëtte Post, september 2013
John Borstlap versus Jan Riezenkamp
George Lawson en Henriëtte Post, januari 2013
Blog George Lawson en Henriëtte Post: twee huishoudelijke mededelingen
George Lawson, november 2011
Nieuwe regeling meerjarige subsidie: keuze voor pluriformiteit bij verdeling sterk geslonken budget
George Lawson, juni 2011
George Lawson over de brief van Zijlstra: Radicaal, rechtlijnig en onverbiddelijk
George Lawson, mei 2011
Vervolgblog over het advies van de Raad voor Cultuur
George Lawson, april 2011
George Lawson over het advies van de Raad voor Cultuur
George Lawson, maart 2011
George Lawson over de visie van de Tafel van Zes en het toekomstig cultuurbeleid
George Lawson, december 2010
Nieuwe subsidieregelingen per 1 januari van kracht
George Lawson, oktober 2010
Aangekondigde bezuinigingen buitenproportioneel
George Lawson, juli 2010
Nieuws over de zaak Nomade
George Lawson, juni 2010
Nieuw beleid, nieuwe regelingen
George Lawson, juni 2010
Uitspraken Nomade en Mondriaan Kwartet
George Lawson, april 2010
Uitspraak Willem Breuker Kollektief
George Lawson, maart 2010
Uitspraak Raad van State
George Lawson, februari 2010
De kogel is nog niet helemaal door de kerk
George Lawson, januari 2010
Verhuizing
George Lawson, januari 2010
Happy 2010
George Lawson, oktober 2009
Theatercompagnie
George Lawson, september 2009
De buik van de Nederlandse multiculturele samenleving
George Lawson, september 2009
"Is het bij jullie nu allemaal weer wat rustiger geworden?"
George Lawson, september 2009
Ik moet meer gedisciplineerd aan mijn blog werken
George Lawson, augustus 2009
Er staat ook in dit seizoen weer ongelooflijk veel te gebeuren.
George Lawson, juli 2009
Ik zal wel wijzer zijn dan klagen over de pers
George Lawson, juli 2009
Raad van State vindt de werkwijze van het Fonds principieel niet onredelijk
George Lawson, juli 2009
Wat blijft komt nooit terug.
George Lawson, juni 2009
De kogel is door de kerk; We gaan verhuizen.
George Lawson, juni 2009
Na mijn belofte na het weekend de missie-resultaten te melden heeft U natuurlijk van spanning geen oog dicht gedaan.
George Lawson, juni 2009
Rio de Janeiro is een plezierige en tegelijk ontnuchterende ervaring.
George Lawson, juni 2009
Brazilie is een land dat net als zijn beroemdste architect Oscar Niemeyer op het utopische af geloof heeft in zijn toekomst.
George Lawson, juni 2009
'Laten we er uit halen wat er uit te halen valt en de resultaten met elkaar delen. Zo'n kans krijgen we niet snel weer'
George Lawson, juni 2009
'Wie aandacht voor zichzelf wil doet er goed aan om belangstelling voor anderen te tonen.'
George Lawson, juni 2009
De plannen van Carolien Gehrels zijn gedurfd en substantieel genoeg om een interessant debat te ontlokken
George Lawson, juni 2009
'Beetje saaie blog'
George Lawson, mei 2009
Het Engelse cultuurbeleid is van oudsher een belangrijke inspiratiebron voor Nederland.
George Lawson, mei 2009
Nederland heeft teveel theaters die te dicht bij elkaar staan en te veel van hetzelfde bieden.
George Lawson, mei 2009
Daar gaan we weer, dacht ik toen ik vanmorgen de Volkskrant las.
George Lawson, mei 2009
Dordrecht is een stad waar je misschien wel geboren moet zijn om er blijvend te kunnen ademen
George Lawson, mei 2009
Wij mogen wel zeggen dat wij de belangrijkste ambassadeur van het Nederlands toneel zijn.
George Lawson, april 2009
De culturele diversiteitsbrief van Minister Plasterk is een prettig sobere brief
George Lawson, april 2009
Over echt en onecht heerst in onze tijd een steeds grotere verwarring
George Lawson, april 2009
Scheveningen is zo aangetast dat het een unieke eigen schoonheid oplevert.
George Lawson, april 2009
Tegenover slecht nieuws moet twee keer goed nieuws worden gezet.
George Lawson, maart 2009
Telkens als ik opkijk van mijn laptop zie ik in een overweldigend panorama de zee.
▸ archief