NL / EN

nieuws

De 42 toekenningen voor de subsidie Reguliere Programmering Theater- en Concertzalen (SRP) 2016-2017 zijn bekend.

De digitale omgeving Mijn Fonds is op vrijdag 31 juli 2015 de hele dag niet bereikbaar wegens onderhoudswerkzaamheden. Declaraties voor de subsidies programmering podium popmuziek (kernpodium) en kleinschalige en incidentele programmering (SKIP) kunnen daarom tot en met maandag 3 augustus 2015 worden ingediend.

The Art of Impact maakt bekend dat de eerste open oproep heeft geresulteerd in 36 gehonoreerde projecten.

Het Fonds Podiumkunsten heeft gisteren de uitspraak van de Raad van State ontvangen over het beroep van Holland Opera.

Het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten gaan gezamenlijk een regeling ontwikkelen voor de totstandkoming van nieuwe theaterteksten. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire verder te stimuleren.

agenda

blog Henriëtte Post

blog Henriëtte Post - 07 mei 2015

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post - 31 mrt 2015

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

Een maand geleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de voorstellen van minister Bussemaker over het besteden van extra middelen aan talentontwikkeling. En niet voor niets staat in de brief die daarover aan de Tweede Kamer werd gestuurd dat de fondsen bij de vormgeving van een regeling de sector moeten raadplegen. De sector heeft immers in hoge mate bijgedragen aan de uiteindelijke uitwerking van de besteding van het extra geld. Bij een aantal van de rijkscultuurfondsen kan het extra budget makkelijk worden toegevoegd aan een bestaande subsidieregeling. Maar het Fonds Podiumkunsten moet een nieuwe subsidieregeling opstellen. Want de bestaande Regeling Nieuwe Makers werkt goed, zou je kunnen zeggen, als tweede stap in de loopbaan van nieuw talent; en een deel van het extra geld is bedoeld voor juist de eerste stap. Daarnaast moet de regeling ook mogelijkheden bieden voor nieuwe makers die de sprong naar de grote zaal willen wagen. Met het extra geld kunnen de financiële risico’s die daarmee samenhangen enigszins worden verkleind.

producties

produktie/i_1250/nederlandsklarinetfestival2.jpg

productie - 07 apr 2016

Nederlands Klarinetfestival 2016

produktie/i_1235/freudjes.png

productie - 16 mrt 2016

De Freudjes, geen familie

produktie/i_1234/eenflinkelinksevrouw.jpg

productie - 27 okt 2015

Een Flinke Linkse Vrouw

produktie/i_1204/mavusostork.jpg

productie - 17 okt 2015

Red Earth Revisited