NL / EN

nieuws

Minister Jet Bussemaker heeft de Tweede Kamer afgelopen maandag per brief laten weten dat zij de moties van 2 juli jongstleden zal overnemen. Ook maakt zij in de brief duidelijk dat een groot deel van de aangenomen moties ten koste zal gaan van budget dat eerder bedoeld was voor het Fonds Podiumkunsten; voor festivals, jeugdgezelschappen en talentvolle makers. De brief is hieronder te lezen en zal 2 september in de Tweede Kamer behandeld worden.

Dit voorjaar maakte het Fonds bekend het grootste deel van de incidentele middelen die minister Bussemaker voor talentontwikkeling beschikbaar had gesteld te besteden aan meer mogelijkheden voor beginnende makers. Tussen 1 april en 1 juli konden organisaties die voor een incidentele bijdrage in aanmerking kwamen een plan indienen. Uit de plannen moest blijken dat het geld gebruikt wordt om beginnende makers hun eerste stappen in het professionele veld te laten zetten, daarbij begeleid door de aanvrager en andere partners.

agenda

blog Henriëtte Post

blog Henriëtte Post - 07 mei 2015

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post - 31 mrt 2015

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

Een maand geleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de voorstellen van minister Bussemaker over het besteden van extra middelen aan talentontwikkeling. En niet voor niets staat in de brief die daarover aan de Tweede Kamer werd gestuurd dat de fondsen bij de vormgeving van een regeling de sector moeten raadplegen. De sector heeft immers in hoge mate bijgedragen aan de uiteindelijke uitwerking van de besteding van het extra geld. Bij een aantal van de rijkscultuurfondsen kan het extra budget makkelijk worden toegevoegd aan een bestaande subsidieregeling. Maar het Fonds Podiumkunsten moet een nieuwe subsidieregeling opstellen. Want de bestaande Regeling Nieuwe Makers werkt goed, zou je kunnen zeggen, als tweede stap in de loopbaan van nieuw talent; en een deel van het extra geld is bedoeld voor juist de eerste stap. Daarnaast moet de regeling ook mogelijkheden bieden voor nieuwe makers die de sprong naar de grote zaal willen wagen. Met het extra geld kunnen de financiële risico’s die daarmee samenhangen enigszins worden verkleind.

producties

produktie/i_1250/nederlandsklarinetfestival2.jpg

productie - 07 apr 2016

Nederlands Klarinetfestival 2016

produktie/i_1257/ikspeelgeenmedea.jpg

productie - 23 mrt 2016

Ik speel geen Medea

produktie/i_1235/freudjes.png

productie - 16 mrt 2016

De Freudjes, geen familie

RlysFCdM-xM

productie - 05 mrt 2016

Pessoa Cyclus

produktie/i_1256/esther.jpg

productie - 06 feb 2016

Poetsvrouwen Strijken Niet

produktie/i_1267/leguesswho.jpg

productie - 19 nov 2015

Le Guess Who? 2015