NL / EN

nieuws

nieuws/i_550/voordemuziekuitwebsite.jpg

nieuws - 21 jan 2015

Derde debat Voor de muziek uit

Per 1 januari 2015 is de subsidie programmering podium popmuziek (Kernpodium) tijdelijk uitgebreid. Kernpodia krijgen nu de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor concerten buiten hun eigen gebouw.

agenda

IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor het netwerk van de Europese podiumkunsten. Dit voorjaar zal de bijeenkomst van 23 tot 26 april in Bergamo, Italië zijn.

agenda/i_011/classicalnext.jpg

agenda - 20 mei 2015

Classical:NEXT 2015

blog Henriëtte Post

Een maand geleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de voorstellen van minister Bussemaker over het besteden van extra middelen aan talentontwikkeling. En niet voor niets staat in de brief die daarover aan de Tweede Kamer werd gestuurd dat de fondsen bij de vormgeving van een regeling de sector moeten raadplegen. De sector heeft immers in hoge mate bijgedragen aan de uiteindelijke uitwerking van de besteding van het extra geld. Bij een aantal van de rijkscultuurfondsen kan het extra budget makkelijk worden toegevoegd aan een bestaande subsidieregeling. Maar het Fonds Podiumkunsten moet een nieuwe subsidieregeling opstellen. Want de bestaande Regeling Nieuwe Makers werkt goed, zou je kunnen zeggen, als tweede stap in de loopbaan van nieuw talent; en een deel van het extra geld is bedoeld voor juist de eerste stap. Daarnaast moet de regeling ook mogelijkheden bieden voor nieuwe makers die de sprong naar de grote zaal willen wagen. Met het extra geld kunnen de financiële risico’s die daarmee samenhangen enigszins worden verkleind.

blog Henriëtte Post - 11 nov 2014

Onder de loep

“Leg beter uit wat je als Fonds Podiumkunsten verstaat onder verschillende definities en doelstellingen in de subsidieregelingen.” Dat was een van de aanbevelingen die Kwink Groep ons deed nadat zij in 2014 bij het Fonds een aantal subsidieregelingen grondig hadden geëvalueerd.

Stel:
Een theatermaker is gegrepen door de buurt waarin hij woont. Niet zo lang geleden is het lichaam gevonden van een man die tenminste een half jaar dood in zijn woning had gelegen. De theatermaker besluit naar aanleiding hiervan een stuk over en met zijn buurtbewoners te maken. Het culturele centrum in zijn buurt wil graag meewerken en stelt de zaal beschikbaar voor repetities en voorstellingen. De theatermaker stelt een cast samen, die deels uit professionele acteurs bestaat en deels uit buurtbewoners.

producties

produktie/i_1171/wonderfeel.jpg

productie - 24 jul 2015

Wonderfeel

produktie/i_1170/tulpmania.jpg

productie - 29 apr 2015

Tulpmania

produktie/i_1161/lucasarthurjussen2marcoborggreve.jpg

productie - 20 mrt 2015

Carnaval der dieren

produktie/i_1163/atangaboom.jpg

productie - 20 mrt 2015

cd presentatie Atanga Boom

produktie/i_1167/affichebeeldliefdeslied.jpg

productie - 25 feb 2015

Liefdeslied

produktie/i_1168/3publiciteitsbeelddevriendnvdoorjochemju.jpg

productie - 11 feb 2015

De Vriend N.V.